Lương y thu Phương

Bí truyền bài thuốc Nam chữa khỏi đau dạ dày dòng họ Nguyễn Thu

Bài thuốc chữa bệnh đau dạ dày dòng họ Nguyễn Thu và những điều y học hiện đại chưa giải thích được.  Nhắc đến dòng họ Nguyễn Thu ở tỉnh…

Xem tiếp

Tôi đã chữa khỏi đau, viêm xung huyết hang vị dạ dày như thế nào?

Giờ đây đã trở thành công chức của một Bộ lớn tôi vẫn không sao quên được những kí ức thời sinh viên, tôi xin chia sẻ với mọi người…

Xem tiếp

Tôi chữa khỏi viêm xung huyết hang vị dạ dày như thế nào ?

Có ai từng khổ như tôi không ? Giờ đây đã trở thành công chức của một Bộ lớn tôi vẫn không sao quên được những kí ức thời sinh…

Xem tiếp