Hỏi đáp

Siêu âm dạ dày có phải nhịn ăn không?

Quá trình xác định bệnh lý dạ dày và mức độ nghiêm trọng của bệnh thì siêu âm cũng là phương pháp được bác sĩ lựa chọn. Khi đi siêu âm dạ dày có khá...