Vi khuẩn Hp

Vi khuẩn Hp có nguy hiểm hay không ?

Theo thống kê, các bệnh lý liên quan đến dạ dày 90% đến từ vi khuẩn HP. Vậy vi khuẩn HP có nguy hiểm không? Nó ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào? Hãy...